Vardagspsykologi - En blogg

Ta del av kloka tankar och forskningsresultat relaterade till vardagliga problem ur ett beteendevetenskapligt perspektiv. Det kan gälla arbetsliv, livsstil, välmående, familjen, relationer och fritiden. För dig som behöver ett stödjande samtal finns det psykologer online.

 

Sida 2

Gott Nytt År

31 dec 2019

Vi önskar våra läsare och följare ett riktigt Gott Nytt År.

Vad har du för förväntningar på det nya året och det nya decenniet?

 

Beslutsfattande i spel och gambling

30 okt 2019

Vi fattar mängder med beslut varje dag. En uppskattning är att vi fattar 35 000 beslut dagligen. I flera fall behöver vi inte vara särskilt medvetna om att vi fattar besluten. I andra fall måste vi vara fullt medvetna om de beslut vi fattar.

Anta att jag är törstig. Först ska jag då fatta beslutet om jag ska dricka eller inte. När jag väl beslutar mig för att dricka måste jag också besluta mig för vad jag ska dricka. Jag väljer kranvatten och sätter på kranen. Hur länge ska jag låta vattnet spola innan jag fyller på mitt glas? Om jag beslutar mig för att det ska vara så kallt det kan bli, ur just min kran, får jag låta det rinna ett tag och sedan fylla på glaset. Jag behövde i detta enkla exempel fatta flera beslut bara för att släcka min törst.

Det finns situationer som är långt mer komplexa samtidigt som de kan vara nya för oss. Då behövs mycket information innan beslutet tas. Ett exempel som passar bra i sammanhanget är gambling, att spela om pengar online. Just nu finns det många alternativ att välja mellan som kräver ett flertal beslut innan man ens har börjat spela.

Val av spelbolag baserat på bonusar

En lösning på detta stora urval är att hitta sajter som ger rekommendationer, recensioner, rating av sajter, listar de med lägsta insatserna, listar de med högsta bonusarna på insatta pengar och de med högsta vinsterna. På Svenska Casino listar de bl.a. sajter enligt bonusar. Det innebär till exempel att du kan sätta in 500 på ditt spelkonto och få spela för 1500. Så generöst. Svenska Casino förklarar detta med bonusar och att kraven kan se ganska olika ut. Det innebär inte alltid att du rakt av får pengar till ditt spelkonto, det krävs en motprestation.

Du får bonuspengar att spela för men de är låsta tills du har investerat mer.

Forskare som har studerat beslutsfattande och gambling, t.ex. Luke Clark, menar att det finns två modeller för hur vi fattar beslut när vi spelar. Den ena är en kognitiv modell som bygger på vårt tänkande som i sin tur bygger på att vi kan dra slutsatser från den information vi får tillgång till. Även när vi har korrekt information presenterad på ett tydligt sätt har många av oss en tendens att tänka fel och beslutet fattas på en felaktig grund. Den andra modellen utgår från känslor och belöningar. Ibland får vi inre belöningar utan att vi har gjort något bra. Beslutet att fortsätta då kan vara baserat på att vi faktiskt har gjort något fel.

Ögonkontaktseffekten

19 okt 2019

Ögonkontaktseffekten (eng. the eye contact effect), som faktiskt handlar om flera effekter, heter så för att det uppstår en rad effekter när vi möter varandras blickar under några sekunder eller längre. I detta inlägg presenteras några av dessa effekter.

Det sägs ibland att ögonen är ett fönster in i en människas själ. Vissa tror att något kommer ut ur våra ögon och träffar den man tittar på. Därför har det länge funnits en mystik kring våra ögon. I en del kulturer pratar man till och med om det onda ögat som att någon med sin blick har visat sitt ogillande eller ännu värre förbannat någon. Detta inlägg har en mer avskalad och neutral vinkling. Vad vi kan göra med våra ögon, förutom att se, är inte så mystiskt men ändå fascinerande.

Den sociala hjärnan

När vi möter en annan människas blick aktiveras omgående ett flertal regioner i vår hjärna. De flesta av dessa regioner utgör det nätverk som vanligtvis kallas den sociala hjärnan. Merparten av dessa regioner finns i främre delen av hjärnan, bakom pannan, bakom främre delen av tinningen och, faktiskt, bakom ögonen. Detta indikerar ögonkontaktens sociala natur och att vi har behov av att hålla koll på andras ögon.

Höstdepression?

11 okt 2019

Ett samlingsnamn för syndrom som uppstår under vissa perioder är årstidsbundna affektiva syndrom där årstidsbunden depression är ett typiskt exempel. Hos många går det under namnet höstdepression men det är lika korrekt att kalla det vinterdepression. Årstidsbunden depression kan också uppstå på våren. Vissa drabbas både vår och höst.

Misstänker du att du eller någon närstående lider av höstdepression? Lär dig lite mer om vad som kan orsaka årstidsbunden depression och vilka symtomen är. Här hittar du även förslag på vad som går att göra på egen hand för att må bättre.

Yttre faktorer som kan påverka höstdepression

Det heter årstidsbunden depression för att symtomen återkommer vid ungefär samma tidpunkt på året och håller i sig ungefär lika länge. Den vanliga perioden är november till och med februari. För en del inträffar det så snart sommaren med de långa ljusrika dagarna är över någon gång i september eller oktober.

Årstidsbunden depression är mycket vanligare långt ifrån ekvatorn där årstidsväxlingarna är stora. I Sverige skiljer sig längden på dagen i slutet på juni mycket ifrån längden på dagen i slutet på december. Den ljusa delen av dygnet är vid sommarsolståndet 18 timmar och 6 minuter i Göteborg. Dagens längd vid vintersolståndet, på samma plats, är 6 timmar och 32 minuter. Skillnaden är nästan tolv timmar. Om man bor i Abisko går solen inte ned när det är sommarsolstånd medan solen inte går upp vid vintersolståndet. Skillnaden är 24 timmar.

En motkraft på de norra delarna av jordklotet, t.ex. där vi i Sverige bor, är snön som ger ljus i mörkret. Snöfria vintrar kan vara extra svåra.

Spänningen i att spela och vinna

1 okt 2019

Vad är det som gör att många av oss vill spela spel, lotto och casino? I en studie med 5500 spelare fick de svara på frågan varför de så gärna vill spela. De faktorer som framstår som viktigast är:

 1. Chansen att vinna stora pengar.
 2. För att det är roligt.
 3. För att det är spännande.

På grund av att man kan vinna stora pengar har flera spelare också en hög tolerans för hur mycket de är beredda att förlora. Ju mer man kan vinna desto mer är man beredd att satsa.

Hela poängen med att spela, vilken sorts spel det än handlar om, är att det är kul. Det är ett avbrott från andra kravfyllda aktiviteter och uppgifter som vi bär med oss. När man är i ett tillstånd där det är roligt glömmer man av sina bekymmer för en stund. Den sociala stämningen runt spelet gör det ännu roligare. Man skojar med andra spelare och gläds även när andra vinner.

Att spela blir sällan så avslappnat att man tappar bort spänningen. Möjligheten att vinna stort är spännande men även möjligheten att vinna mindre summor. I de spel där man går stegvis mot en vinst byggs spänningen upp mer och mer. Klassiska spel på casino som kortspel, tärningsspel eller roulett har dessa stegrande spänningsmoment. Även om man inte vinner är man upprymd.

Vad betyder interim och interimschef?

1 sep 2019

Detta inlägg ska ta upp vad interimschef är och gå in på de psykologiska utmaningarna med detta. För att få till en god grund är det bra att klarlägga vad interim betyder.

Ordet interim är latin och består av två orddelar: inter-im. Inter betyder mellan och im betyder är (eller vara). När man slår ihop dessa två ord blir det: det som är emellan.

Redan sedan ordet interim började användas på 1500-talet har betydelsen varit mellantid, övergångstid, tillfällig eller provisorisk. Lite beroende på hur man använder ordet är det ett substantiv, adjektiv eller adverb. Interim med betydelsen en övergångstid är ett substantiv medan interim med betydelsen tillfällig är ett adjektiv.

För att det ska vara lite enklare att förstå hur man använder ordet interim kan man ta ett exempel från en ganska nylig historisk händelse. När USA och de allierade lyckades störta Saddam Hussein och hans styre i Irak blev landet utan styre. Då tillsattes en tillfällig regering, en så kallad interimsregering, som skulle styra landet tills det gick att få till stånd val av en ny regering.

Interim betyder i exemplet en begränsad tid mellan den period då Hussein styrde Irak tills den period då en folkvald regering styrde Irak. Interimsregeringen var en tidsbegränsad regering och en övergångsregering, en regering i övergången mellan två stabila regeringstillstånd. I det här fallet varade övergångsperioden mellan juni 2004 och maj 2005.

Ett interimstillstånd, som användes under första halvan av 1900-talet, var ett tillfälligt tillstånd för att få uppehålla sig inom landet Sverige. Tillståndet gäller alltså enbart en kort och begränsad tid. Ett interimskvitto är ett tillfälligt kvitto som gäller tills ett komplett och slutligt kvitto skrivs och lämnas för ett köp.

Interimschef

Ordet interimschef har använts i det svenska språket sedan slutet av 1700-talet. När man tittar på de fall som finns dokumenterade får man intrycket av att en interimschef är en tillfällig chef under den ordinarie chefens frånvaro. Om den ordinarie chefen är utomlands under en längre tid är interimschefen ställföreträdande chef. I det här fallet kan man säga att den tillfälliga chefen är en vikarierande chef.

Den mest typiska användningen av interimschef idag är när en ordinarie chef har slutat på grund av ett erbjudande om ny tjänst eller på grund av allvarliga hälsoproblem. Eftersom den ordinarie chefen försvinner rätt så plötsligt och det vanligtvis tar tid att rekrytera en ny ordinarie chef behövs någon som leder verksamheten under tiden. Detta är inte en vikarierande chef eftersom det inte finns någon att vikariera för. Interimschefen är en övergångschef.

Vissa konsulter tar uppdrag som interimschef men det är vanligast att en specialiserad byrå förmedlar lämpliga personer för uppdraget. Ett av de mer anlitade företagen för förmedling av interimschefer är Brightmill. De har lång erfarenhet av att finna passande chefer för tillfälliga uppgifter och har en god förståelse för vad det är som gör att man hittar rätt person.

Ny på jobbet? - de tre socialiseringsfaserna

24 aug 2019

Alla som är eller har varit anställda har någon gång varit ny på jobbet. Det är med blandade känslor man gör sin första dag. Man är laddad, förväntansfull och nervös på samma gång.

Några enstaka få hamnar på en arbetsplats mycket plötsligt och närmast av enslump. För övriga har man hunnit sätta sig in i vem arbetsgivaren är och samtidigt bilda sig en uppfattning om man vill vara anställd av just den arbetsgivare.

När man pratar om första dagen och vissa förberedelser berör man de tre faserna i socialiseringsprocessen som alla går igenom när de börjar på ett nytt jobb. Faserna kallas:

 • Förväntansfasen
 • Mötasfasen
 • Metamorfosfasen

Man kan lätt föreställa sig att dessa faser är mycket korta. I själv verket kan varje fas vara i månader eller längre. Detta kommer att framgå i nedan genomgång av de tre faserna.

Förväntansfasen

Att socialiseras handlar mycket om att anpassa sig och inrätta sig i ett visst sätt att vara. En person med god självkänndom kan tänka att det är lättare att anpassa sig om man hamnar i en organisation där de redan tänker på ett liknande sätt som man själv gör.

Förväntansfasen startar när man drömmer om eller överväger att börja jobba på en specifik arbetsplats. Det kan vara ett företag som tydligt profilierar sig som företaget med höga ambitioner. Om man själv har höga ambitioner, vill förbättra världen på något sätt eller göra sig ett namn i branschen, är det troligt att man söker sig till ett likvärdigt företag.

Om man själv drivs av ett hållbarhetstänk är det troligt att man söker sig till ett företag som satsar på hållbarhet. Den djärva kan dock tänka att ett företag som helt saknar hållbarhetskunskaperna och söker någon som kan starta upp detta arbete behöver just honom eller henne. Det kan alltså handla om att känna sig behövd eller se sig själv utföra ett viktigt arbete.

Handlingsutrymme - vad är det?

30 jul 2019

En människas handlingsutrymme är i första hand något mentalt. Handlingsutrymmet sätter upp gränser för vad du kan göra och inte. Vad vi vill och behöver å ena sidan och vad vi kan göra å andra sidan bygger på en mix av olika faktorer. Sammantaget utgör dessa faktorer en mental karta som sätter upp möjligheter och hinder. Dessa möjligheter och hinder finns inte nödvändigtvis utanför oss. Ett annat sätt att uttrycka det är att den inre kartan inte nödvändigtvis stämmer överens med den yttre terrängen. Det mentala handlingsutrymmet kan vara mindre än vad världen faktiskt erbjuder eller större än vad som rimligtvis är möjligt (t.ex. att kunna flyga enbart med hjälp av armar och ben).

För enkelhetens skull kan jag börja med att beskriva ett handlingsutrymme med fysiska begränsningar. En person som är frihetsberövad, d.v.s. sitter inspärrad i ett fängelse eller motsvarande, har en begränsad fysisk yta att röra sig inom. Det som normalt går att göra utanför den begränsade ytan och som inte kan utföras innanför den begränsade ytan utgör en inskränkning på handlingsutrymmet.

När du är inspärrad kan du inte prata med vem du vill. Du kan inte få tag på vissa resurser när du vill. Du kan inte utföra vissa handlingar, vilket innebär ett minskat handlingsutrymme. En intern kan inte sticka ut och jogga i skogen när han eller hon vill. Det medför en inskränkning på handlingsutrymmet. En person som sitter inspärrad men vill ägna hela dagarna åt meditation upplever dock inte den yttre begränsningen som ett hinder för sin inre resa och därmed är handlingsutrymmet precis så omfattande som individen behöver.

Om man lämnar de extrema formerna av inskränkta handlingsytrymmen kan man titta på hur det ser ut för varje människa idag, i Sverige. Det finns en rad externa och interna faktorer som påverkar vad vi tycker att vi kan göra. De externa faktorerna finns utanför oss och de interna är vi själva bärare av, delvis oberoende av andra.

Framgång i arbetslivet - hur attraktiv är du som arbetssökande?

15 jul 2019

Framgång i arbetslivet kan mätas på lite olika sätt. Dels tittar man på hur tillfreds de anställda är med sitt arbete och/eller hur väl de anställda genomför sina arbetsuppgifter (prestation). De som utför sina arbetsuppgifter på ett bättre sätt anses mer framgångsrika. Att bidra med innovation till sin arbetsplats är också ett tecken på framgång som är en specifik form av prestation. Dels tittar man på lön, yrkesstatus och position i den organisation man är anställd. Att ha en tjänst som är statusfylld, nått högre upp i en hierarki eller fått en tjänst som kräver högre ansvar ses också som en form av framgång. Även tillfredställelse med sin karriär fungerar som ett mått på framgång i arbetet. I flera studier framgår det att den främsta faktorn som förutser tillfredställelse med karriären är vilken lön man har.

Enligt psykologiforskarna Paul Sackett och Philip Walmsley finns det en viss uppsättning individrelaterade faktorer som påverkar hur attraktiv du är som arbetssökande. De har samlat följande individuella egenskaper, förmågor och kompetenser för att bedöma vilka som har störst inverkan:

 1. Pålitlighet/ordningsamhet (16.5%)
 2. Kognitiva förmågor (16.0%)
 3. Interpersonell kompetens (13.0%)
 4. Kunskap och specifika kompetenser (10.0%)
 5. Kommunikationskompetens (8.0%)
 6. Extrovert (6%)
 7. Emotionellt stabil (6%)
 8. Ledarskapsförmåga (6%)
 9. Övriga faktorer tillsammans (18.5%)

Som du kan se i listan är det personlighetsdraget pålitlig/ordningsam tillsammans med kognitiva förmågorsom som bedöms som mest avgörande. Detta är ett sätt att se på hur individrelaterade faktorer spelar in. De kan säkert vara tankeväckande och vägledande men det finns en rad andra faktorer som bör beaktas.

Psykisk ohälsa och kreativitet

28 jun 2019

Av: MJ

Vi känner alla någon som är mer kreativ än andra och vi har säkert alla hört föreställningen om att "psykiskt sjuka" är överrrepresenterade bland dem som har kreativa yrken. Betyder det då att den personen vi känner som är mer kreativ än andra har en diagnostiserad psykisk sjukdom?

Det korta svaret är att psykisk sjukdom eller "galenskap" generellt inte är överrepresenterad bland kreativa personer men att den finns i deras nära släkt. Psykisk ohälsa kan snarare vara ett hinder än en förutsättning för kreativitet.

Innan vi mer ingående tittar på hur det ligger till med relationen mellan psykisk sjukdom och kreativitet ska vi ta en omväg via kreativitetsforskaren Mihaly Csíkszentmihályi.

Csíkszentmihályi intervjuade ett stort antal nobelpristagare för att få en inblick i kreativa personers liv. Bland nobelpristagarna hittar man bl.a. forskare inom naturvetenskaliga ämnen och författare. Csíkszentmihályi kunde efter sina intervjuer konstatera att kreativa människor som når den absluta toppen, vilket ofta leder till en nominering av nobelpriset, har en vis gemensam personlighetsprofil men att förekomsten av psykisk ohälsa lyser med sin frånvaro. Föreställningen att kreativa människor har haft en tuff uppväxt kunde inte styrkas. Den genomgående beskrivningen är att de har haft en lycklig och stabil uppväxt.

Medarbetarskap och medarbetaranda

10 jun 2019

Av: MJ

Medarbetarskap har varit ett centralt begrepp de senaste decennierna. Det är en del av en modern organisations ständiga process.

På grund av att många svenska organisationer har platta organisationer har vi inga ledarskap som pekar med hela armen. Att leda en organisation är med andra ord alla medarbetarnas gemensamma ansvar och angelägenhet.

Om man inte är van vid att leda, tänka stor och ta ansvar för organisationens bästa är risken stor att tanken med medarbetarskap faller. När ledning uppifrån saknas måste medarbetarna kliva fram. I de fall det inte sker uppstår en verksamhet på drift.

Vi har i allmänhet en idé i Sverige att medarbetarnas inflytande och delaktighet är högt. När kommunikations- och ledarskapsforskaren Solange Hamrin utförde studier i några större organisationer svarade cheferna att de gav medarbetarna stort utrymme. De anställda upplevde dock inte att de hade något inflytande. Det vanliga i sådana situationer är att ledningen lägger fram något som behöver ändras och presenterar två eller tre förslag. Medarbetarna får sedan diskutera dessa förslag och eventuellt "rösta". Ofta betraktas detta som delaktighet och inflytande.

Föreläsaren och författaren Hasse Carlsson pratar ofta om detta och liknande innehåll. Hans bok Jobbar vi ihop eller bara samtidigt pekar på en kritisk aspekt av problematiken. Nyckelord är samarbete, kommunikation, arbetsmiljö och arbetsglädje.

Tidsperspektiv - hur ser du på tid?

11 maj 2019

Av: MJ

Philip Zimbardo och John Boyd kom 2008 ut med boken The Time Paradox som handlar om hur vi ser på tid. Även om vi i stora delar av världen förhåller oss till klocktid, vilket är en gemensam referensram, finns det fortfarande flera sätt att orientera sig kring tid. Zimbardo och Boyd menar att det finns sex grundläggande sätt att orientera sig till tid. Vi ska titta närmare på dessa sex nedan.

Först en liten bakgrund till hur den världskända psykologiprofessorn Zimbardo ser på det psykologiska studiet av tid:

Tidsperspektiv är ofta en omedveten personlig attityd som var och en av oss har till processen av ett ständigt flöde som vi väljer att klumpa ihop i tidskategorier som hjälper oss att skapa ordning, sammanhang och mening till våra liv.

De sex perspektiv på tid som Zimbardo och Boyd tänker sig är:

 • Ett negativt dåtidsperspektiv
 • Ett positivt dåtidsperspektiv
 • Ett hedonistiskt nutidsperspektiv
 • Ett fatalistiskt nutidsperspektiv
 • Ett framtidsperspektiv
 • Ett transcedentalt framtidsperspektiv

Vi tittar lite närmare på var och en av dem.

Ett negativt dåtidsperspektiv

En person som har ett negativt dåtidsperspektiv har ofta nära till minnen av jobbiga eller hemska händelser i det förflutna som påverkar vad som händer i nutid. Denna person har ofta blivit misshandlad eller illa utsatt tidigare i livet. Det medför att hen har bilder i huvudet som pockar på när händelser i nuet aktualiserar dessa. Vi tolkar nästan alltid nuet med hjälp av våra erfarenheter men dessa personer har lätt för att tolka sin nutid med just de negativa händelserna i det förflutna som referenspunkt.

Vad är mindfulness?

23 apr 2019

Av: MJ

Begreppet mindfulness har varit på tapeten ett tag nu. Betyder det att det är ett relativt nytt fenomen eller har det funnits länge? Är alla överens om vad det står för?

Min förståelse för vad begreppet minfulness står för bygger på en lång historik. Mindfulness har sitt ursprung från buddhismen, mer specifikt zen-buddhismen. Där ser man det som ett tillstånd av att vara här och nu genom an hög grad av fokus. Ett sätt att nå detta tillstånd är meditation.

Jag kom först in på denna bana när jag läste några av Alan Watts böcker om taoism och zen-buddhism. Utan att använda ordet mindfulness beskrev han vad det innebär. Hela essensen av fokus och meditation, så som han skriver om det, ekar i denna definition av mindfulness:

Mindfulness betyder att behålla en ögonblickets medvetande av tanken, känslan, den kroppsliga sensationen och den omgivande miljön genom en varsam lins. Mindfulness innebär också att acceptera de tankar och känslor man har i sitt fokus utan att värdera dem som bra eller dåliga, rätt eller fel. Man betraktar det man har i sitt fokus för vad det är.

En av förgrundsfigurerna som populariserade mindfulness i vår del av världen, Jon Kabat-Zinn, sa: ”Medvetenhet kräver bara att vi uppmärksammar och ser saker som de är. Den kräver inte att vi ändrar något. Meditationen innebär att vända sig mot samhörighet och helhet precis som vid läkande och acceptans. Inget av detta kan framtvingas av viljan. Man behöver bara skapa rätt atmosfär och sedan släppa taget”

De buddhistiska rötterna övergår under 1970-talet till psykologi och psykiatri, via influencer från Kabat-Zinn, där man ser mindfulness som en process av uppmärksamhet av det som sker i nuet. Detta utarbetades som ett sätt att hantera depression, ångest, stress och beroende.

Inom socialpsykologi har Ellen J Langer skapat en ådra av mindfulness som även spridit sig till kommunikationsfältet. Hon använder inte mindfulness isolerat utan ställer det mot mindlessness. Mindlessness är att använda tidigare händelser för att avgöra vad som sker i nuet genom att ha beslutat sig för vad man upplever redan innan upplevelsen är över. Om man redan innan något händer har bestämt sig för vad det är har man stängt sitt medvetende för nuet och sakers "sanna" natur. Mindfulness är ett tillstånd av vakenhet där man möter det som sker i nuet. Den information man får i nuet bedöms av sammanhanget i nuet.

Enligt Langer tenderar en människa att vara mindful (1) när en handling kräver mer ansträngning än den gjorde vid en tidigare situation, (2) när beteenden leder till något oväntat. Att ta in det nya och oväntade kräver ett alert psyke. I det tillståndet öppnas möjligheterna att vara flexibel, se sin egen verkliga potential och se andras verkliga potential.

I en interaktiv situation innebär mindfulness att lyssna uppmärksamt, se en person för den hon är och vara öppen för det hon uttrycker. Bland kommunikationsforskare är detta ett av de mest gångbara sätten att hantera konflikter. Det heter hantera konflikter för att man kan förebygga så väl som avvärja som utföra efterarbete (läkandet) genom mindfulness.

Mindfulness är inte något man enkelt kan läsa sig till. Man behöver praktisk övning och vägledning. Ett rimligt förslag är att prova mindfulness tillsammans med en diplomerad instruktör. Det går att testa kostnadsfritt. Då kan man få lära sig vad mindfulness används till idag. Typiska exempel är att öka sin hälsa, minska sin stress och förbättra sina relationer.

Det finns också mindfulness för grupper och ledare. Minds Unlimited erbjuder sin ledarskapsutbildning inner growth management som är ett mindfulnessbaserat perspektiv på ledarskap och organisationsutveckling. En del av innehållet går ut på att skapa tillit för att alla i organisationen ska komma till sin fulla rätt.

Miljöns betydelse för vårt välbefinnande

5 apr 2019

Av: MJ

Titeln på detta inlägg kanske ger intrycket om att det handlar om miljö som i naturmiljö. Inlägget handlar om hur inomhusmiljön kan påverka oss. Det är ganska många olika faktorer som har en inverkan, t.ex. temperatur, färger, ljusförhållanden, ljud/musik, dofter och inredning.

Av det i inomhusmiljön som kan påverka vårt välbefinnande finns det vissa generella aspekter och vissa som är högst personliga. Man kan t.ex. säga att 18 grader är en idealisk inomhustemperatur för att vi ska hålla oss alerta. Samtidigt finns det högst sannolikt en viss andel som fungerar bäst i lite kallare temperatur eller mycket kallare temperatur medan en viss andel fungerar bäst i något högre temperatur eller mycket högre temperatur. Det är så här man ska tänka.

Temperatur

Det är sällan temperaturen är så påtagligt hög eller låg att det påverkar vårt humör eller vår mentala förmåga. Om det är för varmt eller för kallt lägger kroppen mer energi på att reglera kroppstemperaturen vilket gör att det blir mindre energi över för att använda de mentala processerna. De individuella skillnaderna hänger på när vi upplever att det är för kallt eller för varmt. Högsensitiva personer kan mycket väl störas av temperaturskillnader tidigare än de flesta andra.

Färger

Generellt kan man säga att klara starka färger (t.ex. orange) gör oss pigga och aktiva medan milda färger (t.ex. grönt) gör oss lugna. På ett personligt plan blir vi starkt påverkade av vilka färger vi tycker om. Färger vi ogillar stör oss mycket vilket varken gör oss pigga eller lugna.

Inslag av starka färger på arbetsplatsen

Så känner du igen en bra arbetsplats

30 mar 2019

Av: Henrik W.

Säkert har du en alldeles bestämd uppfattning om din nuvarande arbetsplats. Du vet hur du trivs med dina kollegor, chefen och arbetsuppgifterna. Kanske kan du inte sätta fingret på det utan det bara ”känns” bra – eller dåligt.

De flesta av oss byter förr eller senare jobb. Under jobbintervjun hamnar fokus av naturliga skäl på dig som söker jobbet. Självklart vill du vara väl förberedd och göra ett gott intryck. Troligtvis är du inte ensam sökande utan har konkurrens.

Även om du står i centrum på anställningsintervjun är det ett bra tillfälle att ta tempen på arbetsplatsen. Kanske blir det du som tackar nej till jobberbjudandet i slutändan. Men hur vet du om arbetsgivaren är bra? Hur väl trivs medarbetarna där egentligen? Är det OK att be om att få ta en titt på tidigare medarbetarundersökningar eller hur gör man? Låt oss ta tillfället att ta reda på hur du känner igen en bra arbetsplats.

Bra medarbetare – det viktigaste på en arbetsplats

Enligt en undersökning från YouGov tycker de flesta svenskar att bra kollegor är det absolut viktigaste på en arbetsplats. Håller du med? En bra arbetsgivare vet om att medarbetarna är den viktigaste resursen för företaget. En sådan arbetsgivare inser också vikten av att du som ny medarbetare ska trivas i ditt nya team.

Om du redan i samband med rekryteringen erbjuds att träffa en eller flera av arbetsplatsens medarbetare är det ett gott tecken. Genom att ta en fika med någon av dem får du chansen att bilda dig en uppfattning om arbetsplatsen. Dessutom är detta ett tecken på att arbetsgivaren inte har något att dölja. Du skulle lätt märka om folk verkar missnöjda.

← Äldre inlägg

 

Rätt Start

 

Casinon med snabba uttag

För dig som vill må bättre kan titta in på Medograf som erbjuder en rad tjänster och värdefull information om bl.a. vård och hälsa.