För- och nackdelar med att jobba hemifrån

Av: MJ

Hör du till dem som jobbar hemifrån då och då? Det är inte direkt ovanligt nu för tiden. Ändå är det många som ställer sig frågan om det är effektivt att jobba hemma. Vad tror du?

Nu finns det tillräckligt med forskning för att svara på frågan vad som är bra respektive dåligt med att jobba hemifrån. Innan jag går in på det är det bra att fundera på om alla yrken är lika i dessa avseenden. Vissa yrken är mer platsbundna än andra. Det är väldigt svårt att vara affärsbiträde i en fysisk butik på distans. Att vara författare däremot är inte nödvändigtvis platsbundet. Man sitter och skriver där det passar bäst. Vissa gör det hemma medan andra gör det på ett café. Mycket administrativt jobb som är kopplat till datoriserade system kan göras hemifrån så väl som från sitt kontor. När man letar fördelar respektive nackdelar med att jobba hemma eller på kontoret så gäller det de yrken där båda alternativ är lika möjliga.

Den uppenbara nackdelen med att jobba hemifrån är känslan av att man aldrig slutar jobba. När man är på ett kontor och lämnar arbetsplatsen kan man också lämna jobbet bakom sig och komma hem till ledigheten. Så är det ju för affärsbiträden. Även om detta framställs som ett problem handlar det mer om en mental inställning som vissa klarar bättre än andra. Vissa slutar jobba när de lägger ifrån sig sina arbetsuppgifter. Det är när man är stressad som man har svårt att koppla bort jobbet. Detta är lika svårt när man är stressad av sina arbetsuppgifter på kontoret. Man tar med sig stressen och de olösta uppifterna hem, rent mentalt.

En annan nackdel är att många behöver social stimulering. Det kan bli ensamt om man sitter själv hemma hela dagen flera dagar i streck. Det är bra att få ventilera både jobbrelaterade som privat relaterade ämnen. I en studie jag genomförde för några år sedan visade det sig att de anställda ägnade flera timmar per dag åt att prata med varandra på jobbet och ungefär en tredjedel av tiden ägnades åt privata samtalsämnen. Nu behöver detta i sig inte vara dåligt för man skapar en god atmosfär genom att dela med sig av sina liv och sin vardag.

Många arbetsgivare gör antagandet att det är negativt att låta personalen jobba hemifrån då de lätt kan få för sig att göra annat än att jobba. Ledningen har mindre kontroll och bristen på kontroll upplevs som negativ. Betyder det per automatik att de anställda utför mindre arbete hemma? Det är här den senaste forskningen kommer in i bilden. Ett stort antal personer som jobbar hemifrån respektive på kontor har studerats närgående.

Den stora fördelen med att jobba hemifrån, visar det sig, är att man jobbar mer effektivt. Skälet är att man blir avbruten mer sällan när man är hemma än när man är på sitt kontor. Det är lättare att fokusera på sina uppgifter om man får lugn och ro. Det sociala umgänget är viktigt för många men det ökar inte effektiviteten eller produktiviteten. Att lägga tid på att prata och umgås tar snarare tid ifrån oss och gör oss mindre effektiva.

En annan fördel är att vissa känner sig mer avslappnade hemma och av det skälet kan få mer gjort. Välbefinnandet kan dessutom skifta under dagen och när det är som sämst går det lättare att hantera t.ex. illamående hemma än på kontoret.

Jag kan titta på min egen arbetssituation och då händer det mycket oftare att jag blir avbruten på jobbet än när jag jobbar hemifrån och det är mycket troligare att jag sitter i 30 minuter och pratar med en kollega utan att det behöver leda till att någon uppgift blir uträttad. Att jobba hemma har helt klart sina fördelar men det förutsätter att det inte finns en massa saker därhemma som pockar på. Det händer ju också.

Det man kan sluta sig till och som är värt att tänka igenom är trots allt att uppgifter utförda hemma inte blir sämre utförda eller tar längre tid än uppgifter utförda på kontoret. Chefer kan ge sina anställda lite mer frihet, förutsatt att den anställde vill ha det och klarar av det.

Mycket av denna forskning går helt i linje med studier om att arbeta i öppna kontorslandskap eller att ha flexibla arbetsplatser jämför med att ha ett eget rum som går att stänga om. De två första stör mer och leder till fler avbrott än att ha eget rum där man kan få lugn och ro och kunna fokusera. I den mån hemarbete påminner om att kunna stänga om sig och kunna fokusera är det positivt.

En annan aspekt att jämföra med är skillnaden mellan att studera på distans eller på campus. Det visar sig att de som väljer att studera på distans inte har några nackdelar av detta jämfört med om de skulle studera på campus. Individer som väljer att studera på distans har en vana att ta ansvar för sitt eget lärande vilket gör att de inte förlorar något på att inte träffa sina lärare personligen. De som väljer att studera på campus och träffar sina lärare kan ha nackdelar av att få många inslag på distans. Parallellen är att de som föredrar ensamheten och lugnet antagligen gör bäst ifrån sig under sådana förhållanden medan de som föredrar socialt umgänge gör bäst ifrån sig när de lätt kan söka upp någon annans sällskap. I slutänden har det mycket att göra med vad individen föredrar för i vilken utsträckning det är en fördel att jobba hemifrån eller på kontor. Kontorslandskap verkar dock inte vara till fördel för någon.

Vad man inte kan göra så bra hemifrån är att jobba i team. Om det är glasklart att alla har specifika uppgifter som de ska uträtta på egen hand kan det gå ganska bra. I de fall man behöver diskutera och brainstorma är det svårare. Det har också visat sig från forskning att de som redan känner varandra väl kan jobba bra i virtuella team (på distans). De som aldrig har träffats fysiskt har svårt att lita på varandra och därmed göra ett bra jobb tillsammans. Distansarbete har alltså vissa begränsningar.

Tillägg november 2020

Detta inlägg skrevs urpsrungligen hösten 2018. Sedan dess har många upplevt en ökad omfattning av distansarbete, d.v.s. att jobba hemifrån en majoritet av tiden. När rekommendationer kom om att de som kan ska jobba hemma på grund av coronapandemin fick många erfare både för- och nackdelar.

De två mest uppenbara nackdelarna med att jobba hemifrån är ergonomi och ensamhet. Detta gäller särskilt dem som inte har ett bra kontor hemma med skrivbord och stol avpassat för arbete med laptop. Ensamheten gäller också dem som behöver regelbunden social stimulans. Personer som är introvert lagda har inte problem med ensamheten på samma sätt.

På grund av dålig ergonomi klagar många på smärta i rygg och nacke. När man sitter i soffan eller vid köksbordet blir det ansträngande för flera kroppsdelar om man inte regelbundet reser sig upp och helst utför motövningar. Det senare är att anstränga muskler som dels syresätter stela delar och dels motverkar en krökt rygg och nacke. Det ideala är en bra kontorsstol, ett skrivbord som går att höja och sänka samt en extra skärm på skrivbordet. Tyvärr har få arbetsgivare råd med extra utrustning av detta slag.

De flesta arbetsgtivarna har en försäkrning för sina anställda. Denna försäkrning gäller normalt när arbetstagaren reser till och från arbetet och självklart när den anställde är på sin arbetsplats. Försäkrningen täcker normalt inte tiden i hemmet, oavsett om den går till arbete eller ej. Detta blir ett problem om man skadar sig i hemmet när man utför arbetsuppgifter. Det senare ska dock hemförsäkringen eller livförsäkringen täcka. Som anställd med mycket distansarbete är det bra att kolla upp vad som gäller.

Från och med våren 2020 har de flesta blivit varse att det finns mjukvara för möten online. De mest använda är troligtvis zoom och teams. Vissa använder fortfarande Skype för mindre möten. Det går utmärkt att kommunicera i grupp i zoom och teams. Många personalmöten genomförs också med något av dessa verktyg. Då får man ofta höra att vissa tycker att det blir ensamt med hemarbete. Att ses över zoom eller teams är inte tillfresställande nog för att uppleva att man bli socialt stimulerad på den nivå som det innebär när man ses ansikte mot ansikte på jobbet.

Vad föredrar du? Att jobba hemifrån eller att jobba på kontoret?

 

23 Dec 2018