Marknadsföringens psykologi

Marknadsföring som område går in på ett flertal delar av psykologi som vetenskap. I detta inlägg ska tre exempel ges på hur vårt psyke är involverat i marknadsföring. Det första rör gruppkänslan som ingår i socialpsykologi. Som aspekt två ses uppmärksamhet som är en del av kognitionspsykologi. Slutligen berörs personlighetspsykologi i relation till marknadsföring.

Marknadsföring och gruppkänsla

Som marknadsförare, med fokus på grupper, vill du skapa en av två effekter. En är att man vill skapa en starkare vi-känsla i en grupp och en är att man vill skapa en känsla av att man vill tillhöra en grupp som verkar ha en stark vi-känsla. Vi-känsla hänger på ett flertal faktorer som hur mycket man kommunicerar med varandra, hur väl man lyckas med gemensamma uppdrag, hur lika gruppmedlemmarna är och hur länge man har känt varandra.

För en utomstående är det dock de yttre faktorerna som verkar ha en påverkan. Det handlar om att man klär sig lika och att man har roligt ihop. En grupp av individer som klär sig lika och har roligt ihop bidrar till en känsla av samhörighet samtidigt som det bidrar till en känsla hos utomstående att vilja delta och ingå.

Den typ av marknadsföring som har störst påverkan på vi-känslan är profilprodukter. Det kan vara produkter med en grupps signum eller logotyp i form av en keps, en jacka eller en tröja. Företag som Axon Profil erbjuder denna typ av profilprodukter som bidrar till yttre likhet och som i sin tur kan bidra till en känsla av inre likhet.

Profilprodukter påverkar också vårt minne genom att vi regelbundet påminns om gruppen eller varumärket. Det som hamnar i vårt minne har också passerat vår uppmärksamhet. Därför tas uppmärksamheten upp härnäst.

Marknadsföring och uppmärksamhet

En viss del av marknadsföring handlar om att dra till sig potentiella kunders uppmärksamhet. Det har länge funnits idéer om vad som attraherar våra sinnen i fråga om dofter, bilder, videos och musik. Detta är mer eller mindre befäst. Ett säkert sätt att testa vad som drar till sig vår uppmärksamhet är att sätta en eye-tracker på potentiella kunder. Den utrustningen registrerar ögonrörelser och visar exakt vad bäraren tittar på. Vissa saker drar till sig vår uppmärksamhet i ett tidigt skede medan andra saker drar till sig vår uppmärksamhet efter en liten stund. Ytterligare saker får ingen uppmärksamhet alls utan vi missar det helt.

Vi vet att vissa generella faktorer som bekanta ansikten, rörelser, starka eller irriterande ljud, samt ändrade ljusförhållanden drar till sig uppmärksamheten. Därtill finns det en rad personliga faktorer som att vi dras till musik som vi tycker om, dofter som vi tycker om och färger som vi tycker om. Vår uppmärksamhet påverkas alltså av en mix av faktorer.

Den viktigaste faktorn är dock när vi aktivt söker efter något. Den som söker något att äta tenderar att se marknadsföring om mat. Den som söker byxor tenderar att se marknadsföring om just detta klädesplagg. Om man planerar att ge bort ett smycke till någon nära börjar man plötsligt se reklam om just detta. Reklamen finns där hela tiden i vår omgivning men det är särskilt när vi har ett behov eller intresse för något som vi tenderar att få syn på det.

Att det finns så många faktorer som påverkar vår uppmärksamhet gör det naturligtvis svårt att planera sin marknadsföring. Människor dras till vissa generella faktorer, de dras till sådant de gillar och de dras till sådant de aktivt söker. Allt detta måste man som marknadsförare ta hänsyn till. Läs mer om perception och uppmärksamhet.

Marknadsföring och personlighet

Vad vi gillar och vad vi behöver har en koppling till vår personlighet. En extrovert person gillar att socialisera och vara fysiskt aktiv. Därför blir sådant som rör umgänge, kommunikation och aktivitet mer intressant i marknadsföringen. Det är typiskt de extroverta som gillar att se reklam med människor i grupp som använder någon profilprodukt eftersom det är mer viktigt för dessa personer att höra till en gruppering. En introvert person föredrar att umgås med en person i taget eller att vara för sig själv och se på film eller läsa en bok. Den introverta kommer därför att vara mer mottaglig för och intresserad av reklam om film och böcker.

Det sägs att Iphone attraherar en viss personlighetstyp medan Samsung attraherar en annan personlighetstyp. Detta ligger inbakat i den marknadsföring som de olika varumärkena ägnar sig åt. Iphone är konsekventa i sin marknadsföring med att tilltala de som vill vara lite unika, som vill sticka ut och gå sin egen väg.

En personlighetstyp är mer ängslig medan motsatsen är mer lugn. Den som är ängslig blir mer tilltalad av säkerhetsutrustningar för att slippa känna sig osäker. Den som är lugn behöver spännande utmaningar för att få känslorna att svalla någon gång emellanåt. Företag som marknadsför säkerhetssystem får svårt att nå de som inte känner ett behov av denna extra säkerhet. De attraheras helt enkelt inte av reklamen.

Även om ovan exempel är relativt grundläggande inom marknadsföringens psykologi så finns det naturligtvis många fler aspekter som kopplar marknadsföring till våra psyken. Du som är intresserad kan välja att läsa mer om psykologi eller om marknadsföring. Du kan också läsa mer om marknadskommunikation som berör ovan delar.

29 Nov 2021