Vikten av att ha roligt när det är svåra tider

Vi har precis upplevt den mörkaste delen av året, vi har gått igenom en tvåårig pandemi och nyligen invaderade Ryssland Ukraina som har kommit att påverka såväl världsekonomin, säkerhetsläget och människors oro. Hur tar man sig igenom detta tunga och mörka läge?

Inom prykologin finns det tre kända vägar:

  • Förträngning
  • KASAM
  • Att aktivt söka alternativa situationer som motverkar det negativa

Förträngning är en klassisk psykologisk försvarsmekanism som helt enkelt går ut på att man inte tänker på det negativa. Det finns inte. Man agerar som om allt är bra och som vanligt. Det är ett sätt att skydda sig så att man inte ska bli belastad av mentalt tunga tankar och känslor.

KASAM är något som vissa verkar ha medan andra kanske behöver lära sig. Jag har skrivit om det tidigare i detta inlägg och det handlar primärt om att ha motståndskraft och finna det meningsfulla i det obegripliga. Det är tämligen obegripligt att människor vill skada andra människor utan anledning. Då försöker man se meningen i det hela, ett sammanhang, och ta sig igenom det jobbiga.

I denna text ska jag fokusera på vad man kan göra för att aktivt vända ett tillstånd av oro till ett mer glädjefyllt stillstånd.

Gör aktiva val för att må bra

Det finns många vägar till att må bättre i svåra tider men jag ska stanna vid fyra alterantiv som går att utföra rent konkret:

  • Ha roligt
  • Ha det mysigt
  • Motionera
  • Gör något kreativt

Att ha roligt

Roligt har vi oftast tillsammans. Glädje är i första hand en social känsla. Det finns dock de som kan har roligt på egen hand. Man kan läsa komiska serier, se på komedier (både långfilmer och serier), spela spel online (se mer här) eller drömma sig bort (till roliga situationer i framtiden eller minnas roliga händelser tidigare i livet).

När man är tillsammans kan man göra liknande saker. Man kan bara umgås och skratta åt roliga skämt eller åt sådant som uppstår i stunden. Man kan se på komedier tillsammans. Man kan spela spel, särskilt spel som får oss att släppa loss lite och våga göra bort oss en smula.

Det som händer i kroppen när man har roligt är att den allmänna sinnesstämningen blir mer positiv. Om man har gått med en känsla av oro eller nedstämdhet kan detta vändas varje gång man drar på smilbanden eller skrattar. En annan positiv effekt är att endorfiner frigörs vilket dämpar smärta (även känslomässig smärta).

Att ha det mysigt

Ett sätt att aktivt komma bort ifrån oro, smärta och sorg är att umgås intimt. Det räcker med kramar och smek. Då frigörs oxytocin som ger oss en känsla av att bli lugna och trygga, känna tillit och kärlek. Att ha mysigt reducerar ångest och depression. Alltså reducerar det även mildare varianter som oro och nedstämdhet. Var mer fysiska med varandra. Klappa på varandra och kramas så ofta det går. Att ha sex är naturligtvis minst lika bra eftersom det ger mer positiva effekter i kroppen både på kort och lång sikt.

Att motionera

Det är känt att motion ger oss en bättre allmänhälsa. När vi känner oro och stress har vi för höga halter av kortisol och möjligtvis adrenalin i kroppen. Dessa ämnen finns där för att göra oss alerta och för att vi ska kunna anstränga oss. Det bästa sättet att hantera det är att röra sig så att kroppen får göra det den förbereder sig för.

När man motionerar frigörs också en del ämnen i kroppen som ger positiva effekter. Endorfin är ett sådant ämne som reducerar mental och fysisk smärta men även gör att vi kan tänka oss att anstränga oss fysiskt igen. När man väl har kommit igång att motionera vill man gärna fortsätta och det i sin tur leder till ökad allmänhälsa och ett ökat välmående.

Att göra något kreativt

Ett av kroppens många belöningsämnen är dopamin. Det frigörs när vi startar projekt, när vi löser problem och när vi är kreativa. Dopamin utlöses i störst mängder när vi avslutar ett projekt, när vi har löst ett problem och när vi har sett utfallet av vår kreativitet. Då mår vi riktigt bra.

Det man aktivt kan göra för att må bättre är att djuptdyka i en utmaning som gör oss nyfikna och som vi sedan kan arbeta med fokuserat under några dagar. Det är inte bara distraherande utan även uppbyggande. I bästa fall hamnar man i ett tillstånd av flow som är en form av eufori, ett glädjetillstånd där man är tillfreds.

Summering

I slutänden kanske det hela handlar om försvarsmekanismer. Vi söker oss till situationer där vi ska slippa obehag. Den alternativa tolkningen är dock, som de resonerar inom positiv psykologi, att vi kan välja att må bra och ha roligt istället för att drunkna i det negativa.

Välj en väg som ger dig avlastning och en mer positiv känsla i kroppen.

27 Feb 2022