Värmeslag och nedsatt kognitiv funktion

Värmeslag, som också går under benämningen hypertermi eller solsting, kan uppstå vid höga temperaturer och påverka våra tankeförmågor. I detta inlägg listas de typiska nedsättningarna av kongitiv funktion.

Kognition innefattar allt som rör tänkande och tankeförmåga. Det inkluderar också minnen av olika slag. När hjärnan blir upphettad klarar den inte av att fungera som den ska och vissa delar släcks ned eller utför felaktig informationsprocessning.

Merparten av inläggets innehåll är hämtat från en vetenskaplig artikel om hypertermi och nedsatta funktioner i kroppen. Den tar upp vilka effekterna blir när hjärnan blir för varm, något den blir redan vid låg feber (ca 37.5 grader). Hjärnan är mycket känslig för värme och behöver hela tiden kylas ned.

Ändrat aktivitetsmönster i hjärnan

Redan vid lite för höga temperaturer i hjärnan sker en förändring i hjärnans aktivitetsmönster. Hjärnan har fyra lober i varje hjärnhalva. Längst fram ligger pannloben. På sidan (vid örat ungefär) ligger tinningloben. Upptill och i den bakre halvan ligger hjässloben. Längst bak ligger nackloben. I vanliga fall är aktiviteten i hjärnan jämt fördelad mellan olika lober. Vid förhöjd temperatur ökar aktiviteten i pannloben samtidigt som den minskar i övriga lober. Det skulle t.ex. kunna medföra att vi får förvrängda sinnesintryck från öron (som huvudsakligen processas i tinningloben) och ögon (som huvudsakligen processas i nackloben). Det kan bidra till att man känner sig yr och i värsta fall hallucinerar.

Under nya hjärnbarken med de fyra loberna ligger det limbiska systemet. Detta får också ökad aktivitet vid förhöjd kroppstemperatur. Här processas känslor, minnen och lärande. Det kan bl.a. innebära att kroppen befinner sig i ett förhöjt krisläge och fokuserar på sådant som kan förvärra tillståndet eller förbättra tillståndet. Vi ska undvika det första och söka oss till det senare.

Uppmärksamhet och korttidsminne

Uppmärksamhet handlar om vilken information vi väljer att ta in genom våra sinnen och som hamnar i centrum för våra tankar. När hjärnan blir varm slutar uppmärksamheten att fungera som den ska. Det kan betyda att vi inte klarar av att rikta uppmärksamheten alls eller att den vandrar från en källa till en annan.

Korttidsminnet kan klara av att hålla flera tankeenheter igång samtidigt inom ett mycket kort tidsspann. När korttidsminnet blir nedsatt klarar vi av en eller några få tankeenheter åt gången. Det betyder att man kan ha glömt början på ett telefonnummer redan när man kommer till mitten och när man kommer till slutet har man bara de sista siffrorna kvar.

Informationsprocessning

Hjärnan är ett informationsprocessande organ. Det kan uppstå många slags störningar i processandet vid värmeslag. De delar av hjärnan som minskar i aktivitet kan inte processa information som de ska. Därför blir det informationsbrist eller processfel.

De delar som är aktiva, kanske överaktiva, får inte nödvändigtvis tillräckligt med information. Processningen går dock ut på att göra bedömningar och nå slutledningar baserat på den information som finns. Här kan lagrad information vara till hjälp men det är inte oväntat om det blir en rad feltänk till följd av bristfällig informationsprocessning.

Koma och förvirring

Man kan förlora grader av medvetandet. Den svåraste graden är att hamna i koma. Närbesläktade tillstånd är utmattning, förvirring, disorientering, anfall, samt att musklerna antingen kan bli stela eller helt lealösa.

Kortsiktiga och långsiktiga effekter

Ovan nedsättningar är ofta kortsiktiga. En person som har fått värmeslag kan även få långsiktiga effekter. Beroende på hur länge hjärnan har blivit överhettad kan efterdyningarna variera från död till milda symtom. I en studie som tittade på långsiktiga effekter klarade sig 87 procent utan några men. Elva procent dog och tre procent fick svåra hjärnskador med men för livet som följd.

Varningssignaler för anhöriga

Vanliga symtom som någon med värmeslag uppvisar eller klagar på är man är trött (utmattad), yr, virrig och har huvudvärk. Barn kan få anfall. Det är svårt att upptäcka symtom om värmeslag inträffar i sömnen. Det går i alla fall att märka att personen är ovanligt varm. Värmeslag inträffar normal när temperaturen i kroppen överstiger 40.6 grader.

Barn och äldre blir lättare påverkade. De utgör en riskgrupp som inte bör utsättas för värme till den grad att de kan bli överhettade. Det är därför extra viktigt att inte lämna kvar barn eller äldre i en bil som står i direkt solljus. Den kan snabbt bli mer än 50 grader varm.

Behandling och förebyggande åtgärder

Värmeslag uppstår därför att kroppens temperatur ökar snabbare än den kan avleda värme. Det är helt avgörande att kroppen tillförs både kyla och vatten för att kunna klara balanseringen av temperaturen. Några förebyggande åtgärder är:

  • Undvik direkt solljus och andra värmekällor
  • Drick vatten ofta, även innan man känner sig törstig
  • Bär lätta, ljusa och luftiga kläder
  • Undvik alkohol och koffein
  • Undvik trånga utrymmen

När någon uppvisar symtom på värmeslag behöver denna få läkarvård. Det man behöver göra redan innan läkarvård kan ges är att kyla ned kroppen så gott det går. Särskilt bröst, huvud, nacke och insidan av låren. Man kan använda en våt och kall handduk för att kyla ned dessa kroppsdelar. Ge personen vatten.

Ta det försiktigt i sommarvärmen. Sök skugga så ofta det går och drick mycket vatten.

29 Jun 2020