Psykologiska effekter av att jobba hemifrån

Av: MJ

Jag har i ett tidigare inlägg skrivit om för- och nackdelar med att jobba hemifrån. Det inlägget publicerades långt före coronapandemin och de erfarenheter vi har gjort under våren och sommaren 2020.

Det påtvingade distansarbetet har bidragit till nya erfarenheter på gott och ont. I detta inlägg ska jag ta upp en del exempel som både rör vår omgivning och vårt inre.

Trädgård och odling

En effekt av att jobba hemifrån är att man ser om sin närmiljö. Att lägga tiden, som man annars skulle lägga på att pendla eller på att umgås med vänner, på trädgården (eller balkonglådorna) kan vara välgörande. Det kan hålla en sysselsatt, får en finare utsikt plus att trädgårdsarbete har positiva effekter.

Människor som ägnar sig åt jordnära sysslor, d.v.s. sätter händerna i jorden och arbetar med gröna växter, mår bättre därför att trädgårdsarbete:

  • ökar de positiva känslorna
  • ökar livskvalitén
  • ökar välmåendet
  • minskar stress
  • lindrar depression
  • minskar ångest

Att p.g.a. mer arbete hemifrån få tid till trädgården är framför allt en positiv effekt.

Odlingar i stadsmiljö.

Renovering och inredning

När man i vanliga fall arbetar hemifrån kan man fortfarande ha ett socialt liv och vistas med vänner på annan plats. När nästan all tid ägnas i hemmet sliter vi på våra bostäder. Det i sin tur kan kräva mindre invändig renovering. I de fall renovering inte har gjorts på många år kan det behövas en större sådan.

När man ägnar mycket tid hemma i dagsljus får man förmodligen syn på allt möjligt som behöver åtgärdas både invändigt och utvändigt. Det är känt att många i år väljer att renovera bostaden istället för att resa utomlands.

Den negativa effekten är att många som behöver miljöombyte inte får det. De som tycker om att starta och genomföra projekt får utlopp för det i och med renoveringsprojekten. Våra belöningssystem triggas av att vi startar projekt, av att vi genomför projekt och i synnerhet av att vi slutför projekt.

All tid i hemmet kan också bidra till att vi sliter på inredningen eller börjar vantrivas med hur det ser ut. Ett inredningsprojekt kan också vara stimulerande och belönande.

Mer tid med familjen

De som lever i familj får som en följd av mer arbete hemifrån också mer tid med familjen. Fördelen med att ha en familj är att man kan få social stimulering i hemmet när man inte kan få det på jobbet eller med vänner. En annan fördel är att de familjemedlemmar som inte hinner träffas så mycket i vanliga fall nu kan dela mer tid i form av t.ex. måltider tillsammans.

Nackdelen med att vara mer med familjen är de interna slitningarna som uppstår och som vanligtvis hanteras genom att vi vistas i andra miljöer stora delar av tiden. Våld i hemmet har ökat, särskilt mot kvinnor och barn.

Mer tid i ensamhet

Sverige har flest enpersonhushåll i världen. Att bo själv betyder inte att man föredrar ensamhet. Det kan vara ett sätt att bo samtidigt som man tar alla tillfällen till socialt umgänge med vänner och på jobbet. Många som arbetar hemma under coronapandemin berättar om en ökad ensamhet. Det är ett tilltagande problem.

Distansarbete och personlighetsdrag

Vissa trivs med att arbeta hemifrån (även om ergonomin inte är den bästa).

Hur vi klarar distansarbete beror delvis på vilken personlighet vi har. Den mest etablerade personlighetsmodellen är femfaktormodellen. Den bygger på fem dimensioner där varje dimension är ett kontinuum mellan ytterligheter.

Den första dimensionen går från neurotisk till emotionellt stabil. En neurotisk person känner troligtvis oro för coronasmittan i sig men också kring många av följderna som oro på arbetsmarknaden och andra effekter. En emotionellt stabil person tar det hela med ett större lugn och gör det som behöver göras.

Dimension två går från extrovert till introvert. En extrovert person behöver social stimulering och upplever med större sannolikhet distansarbete som påtvingad ensamhet och mår ganska dåligt av detta. En uppskattning är att 50-70 procent av befolkningen är extroverta. En introvert person behöver också social stimulering men i mycket lägre grad och lider därför mindre.

Öppenhet för det nya och traditionsbundna är ytterligheter i den tredje dimensionen. Den som är öppen hittar nya lösningar på oönskade effekter av coronakrisen. Den nya situationen kan faktiskt vara stimulerande. Traditionsbundna personer längtar bara tillbaka till hur det var före pandemin. De ogillar nya rutiner och att inte kunna få utföra sina traditioner.

Den fjärde dimensionen går från självcentrerad till andracentrerad. I den mån självcenterade påverkas beror det sannolikt på att de inte får lika mycket uppmärksamhet vid distansarbete. Andracentrerade (eller tillmötesgående) trivs om de får får ta hand om familjen mer men kan vantrivas om de blir isolerade.

Slutligen har vi den femte dimensionen som går ifrån ordningsam till spontan. Ordningsamma personer kan klara hemarbete ganska bra eftersom de är målinriktade, välorganiserade och ambitiösa. Nackdelen är att det kan bli för rörigt när arbetet även ska få plats i hemmet. Detta kan störa dem. De mer spontana kan känna sig begränsade av alla restriktioner och de kan också få svårt att få saker gjorda.

Varje person har en blandning av dessa fem dimensioner vilket innebär at kombinationer kan ge en ny eller förstärkt effekt. En person som är neurotisk och introvert känner sig säkert lättad över att jobba hemifrån eftersom det är väldigt jobbigt för denna person att prata inför andra. En person som är neurotisk och extrovert behöver mötas och prata av sig sin oro.

Mer distansarbete?

Efter denna vår och sommar har antalet i Sverige som arbetar hemifrån ökat ganska mycket. Det är dock långt ifrån alla som jobbar hemifrån. Det går inte inom tillverkning. Antingen stängs verksamheten ner och då är man hemma sysslolös eller så pågår arbetet som vanligt på arbetsplatsen.

Det har i alla fall framkommit att fler kan tänka sig att jobba hemifrån i framtiden. Det gäller främst de som bor i storstäder som lägger mycket tid på att pendla till jobbet. Vissa vill absolut inte jobba hemifrån och det beror på flera av de negativa konsekvenser som tas upp ovan.

Det finns gott om forksning som visar att vi kan utveckla och upprätthålla relationer nästan lika bra via digitala kanaler som ansikte mot ansikte. Skillnanden är att relationer via text och video tar mer tid. De tekniker som finns och som på kort tid har utvecklats under våren gör det möjliigt att ha effektiva möten online och att ha ett socialt liv online.

Alla vill dock inte ta till sig det nya. Många väntar på att det ska bli som vanligt igen. Ju längre normaltillståndet låter sig vänta desto troligare att fler hittar alternativa sätt att umgås.

Vilka sätt har du valt för att hantera mer arbete hemifrån? Dela gärna med dig i kommentarsfältet.

24 Aug 2020