Att ljuga eller inte ljuga?

Skulle du avsiktligt prata om någon annan på ett negativt sätt när den personen lyssnar? Om en person kommer med kläder som inte sitter så bra, skulle du rätt ut säga det då?

Skulle du berätta om dina svagheter som kan få dig att framstå som sämre än du är? I en arbetsintervju är det troligt att man undanhåller sina mindre uppskattade sidor för att ha bättre chans att få jobbet.

Vi väljer ganska ofta att ljuga och skälet är tämligen rationellt. Det gynnar våra relationer att inte vara helt ärliga. Det är bättre för vårt sociala samspel att kapa av sådant som får andra att studsa till. Man undviker att såra andra, stöta sig med andra eller framstå som otrevlig och osmidig.

Vad är en lögn?

Innan man reflekterar kring om det är ok att ljuga eller inte är det bäst att klargöra vad en lögn är.

En lögn är något man kommunicerar till andra som man själv vet inte stämmer med verkligheten. Här ingår också att man har en åsikt men inte uttalar den på en direkt fråga. Avsiktligt undanhållande av information är en lögn. Att kommunicera information som inte stämmer och som förmedlas med avsikt att skada någon är en lögn. Att kommunicera något som inte stämmer, d.v.s. att man t.ex. säger motsatsen än vad som är fallet, med avsikt att skydda någon är också en lögn.

Varför ljuger vi?

Vi ljuger därför att vi kan och tror att andra inte kommer att komma på oss. Vi ljuger därför att vi tror att det gynnar oss själva, andra och våra relationer.

Det verkar finnas en koppling mellan popularitet och hur bra man är på att ljuga. Det beror inte på att vissa ljuger för att bli mer populära. Det är snarare så att de som ljuger för att det sociala samspelet ska bli smidigare också blir mer populära. Det krävs social kompetens för att ljuga övertygande. Populära personer är socialt kompetenta.

Lär vi oss inte som barn att vi ska vara ärliga? Det flesta håller väl med om att de har hört detta under sin uppväxt. Samtidigt har de flesta hört något i stil med att vi ska vara artiga och visa tacksamhet när vi får en födelsedagspresent som vi egentligen inte vill ha. För att inte såra någon eller själv framstå som otacksam ska vi ljuga. Det är socialt smidigt att uppskatta andras försök att vara trevliga och omtänksamma.

Man borde tänka att vi skulle undvika att ljuga för att slippa straff. Många har säkert hört att man kan bli straffad om man ljuger. Ett av skälen till att vi faktiskt ljuger är för att slippa straff. Vi modifierar sanningen därför att sanningen är förenligt med ett säkert eller förväntat straff. Vi ljuger alltså snarare för att slippa straff istället för att vara ärliga för att slippa straff.

Det finns en kvalitativ skillnad mellan kvinnor och män i skälet till varför vi ljuger. Kvinnor ger oftare komplimanger som inte stämmer för andras skull. Män säger oftare saker om sig själv som inte stämmer för att framstå som bättre än de är.

Hur ofta ljuger vi?

Det har gjorts en del studier för att svara på frågan om hur ofta vi ljuger och de ger lite olika resultat. Det finns uppskattningar som säger att vi ljuger en och en halv till två gånger om dagen i genomsnitt.

Forskaren Robert Feldman genomförde en stor studie för att ta reda på hur ofta vi ljuger och fann då att under ett vanligt samtal på ca tio minuter ljög deltagarna två till tre gånger.

Forskaren Per Anders Granhag uppskattar att vi i genomsnitt ljuger tre gånger om dagen.

Oavsett vilket som ligger närmast sanningen ljuger vi en hel del. Robert Feldman berättar att de studenter som ingick i hans studier blev mycket förvånade när de fick se en videoinspelning av sig själva. Där kunde de se och höra hur de valde att ljuga vilket de inte insåg när de gjorde det. Det betyder att vi inte inser hur ofta vi ljuger.

Ljuger barn?

Vi kan tro att små barn ofta ljuger men det är troligtvis en misstolkning från oss vuxna. Barn har en annan verklighetsuppfattning än vuxna. När de pratar om saker så som de tror att sakförhållandena är väljer de inte avsiktligt att kommunicera felaktig information.

Barns sätt att tänka skiljer sig från oss vuxna på flera sätt. Barn under fyra års ålder tror t.ex. att andra vet sådant som de själva vet. Det finns därför ingen anledning för dem att ljuga eftersom det de vet redan är, enligt dem själva, känt för andra. På samma sätt tror de att det som är känt för andra också är känt för dem själva.

Det är när barn vid ca fyra års ålder inser att de kan veta något som inte andra vet eller att andra kan veta något som de själva inte vet som de inser poängen med att ljuga. Detta fenomen baseras på ett test som kallas "false belief"-test. Om man t.ex. snor en persons plånbok utan att den personen vet om det har den personen en falsk uppfattning (false belief) om var plånboken är. När barn inser att de själva kan veta var plånboken är samtidigt som det står klart för dem att den som har blivit av med plånboken tror fel kan de också se poängen med att ljuga.

Ändrar vi beteende när vi ljuger?

När vi ljuger är det ett flertal saker som händer som inte annars händer. Detta är ändringar som är välkända av forskare:

  • Pupillerna är något större när vi ljuger
  • Man blinkar oftare när man ljuger
  • Lögnare berör sig själva oftare
  • Lögnare ger kortare svar på frågor
  • Det är vanligare med mindre språkliga fel som att man blandar nutid och dåtid
  • Man tvekar oftare under tiden man pratar när man ljuger
  • Lögnare pratar med något mer pressad röst (högre tonläge)

Ett sätt som man kan avslöja en lögnare är att få dem att prata mycket. Ju mer man pratar desto troligare att man säger något som strider mot lögnen. Det är en av anledningarna att svaren blir kortare.

Eftersom vi ändrar många saker när vi ljuger så är det mer riskabelt att ljuga för någon ansikte mot ansikte. Det är vanligare att den som ljuger, och är medveten om det ändrade beteendet, väljer att prata i telefon eller att skriva mejl/textmeddelanden.

Är vi bra på att avslöja när andra ljuger?

Vi tror att vi är rätt så bra på att avslöja när andra ljuger. Med tanke på hur mycket man ändrar när man ljuger borde det går att detektera. Enligt forskning som har tittat närmare på just detta är vi generellt dåliga på att avslöja lögner och lögnare.

Det är särskilt beklämmande när personer som arbetar inom polis respektive tull inte är bättre än andra att detektera en lögn. De borde vara duktiga på det men är inte bättre än människor i allmänhet.

Jag kan tänka mig två anledningar till att vi är dåliga på att avslöja lögnare.

Det första är att vi tror att vi är bra på att avslöja andras lögner och det gör oss lite nonchalanta. Då missar man att uppmärksamma det som kan göra en skillnad.

Det andra är att man behöver upptäcka flera signaler och se att de hör ihop. Detta kan baseras på människans begränsningar i uppmärksamhetsförmåga och arbetsminneskapacitet.

Att ljuga eller inte ljuga?

Det är uppenbart att man kan ljuga av olika skäl. Att ljuga för att behålla en god stämning i gruppen eller för att behålla en god relation är ett framgångsrikt och befogat skäl. Att ljuga för att såra är mindre rimligt. Att vara smärtsamt ärlig som också sårar kan vara tveksamt. Att vara ärlig på ett sådant sätt att andra mår bra eller att man själv framstår som en god människa är tämligen bra.

Fokusera på att utveckla din sociala kompetens, inte din förmåga att ljuga.

24 Apr 2020