Vem är bra på multitasking?

Av: MJ

Simultanförmåga eller multitasking, som det också kallas, är en förmåga som vissa antar att de har. Kanske antar de det helt enkelt för att de är kvinnor och att myten om att kvinnor är bra på multitasking fortfarande hålls vid liv. Kanske antar de det för att de helt enkelt har svårt att tro att de inte skulle kunna hålla många bollar i luften samtidigt.

Innan jag kan reda ut hur det ligger till med denna myt behöver jag klargöra vad som menas med multitasking. Simultanförmåga innebär att kunna göra minst två saker samtidigt. Exempel på detta är att kunna gå samtidigt som man visslar. Det är att göra två saker och det verkar tämligen oproblematiskt för de flesta. För en sexmånaders baby är det väldigt problematiskt. Barnet kan ännu inte göra någon av dessa. När man väl har lärt sig den ena och gör den mer eller mindre automatiskt blir det lättare att göra även den andra samtidigt. Vad jag antyder är att man kan lära sig att göra två saker samtidigt. Om det däremot är två uppgifter som är krävande görs väldigt lite per automatik och det är närmast omöjligt att klara båda samtidigt.

Vissa pratar om simultanförmåga och multitasking fast de egentligen menar seriella handlingar. Om man startar kaffebryggaren, ställer undan kaffeburken, plockar upp och sköljer av nappen till lillan som får tillbaka nappen, plockar ut lite saker ur diskmaskinen, stänger köksfönstret som har stått öppet i några minuter, ropar på sitt andra barn att det ska klä på sig, tittar ut genom fönstret och ser att grannen hämtar sin morgontidning, plockar ut en kaffekopp ur kökskåpet, läser en kommmentar på instagram på sin smartphone, plockar ut filmjölk ur kylskåpet och ställer det på köksbordet osv utför man handlingar i en seriell ordning. Alltså är det inte multitasking i dess verkliga betydelse. Oberoende av om det är riktig multitasking eller inte finns det gott om forskning som tyder på att vi gör det vi gör sämre om vi efter en kort tid bryter av det vi håller på med till förmån för andra aktiviteter. Det vi gör blir bättre om man avslutar det man har påbörjat innan man ger sig på något annat.

Riktig simultanförmåga innebär att man håller på med en uppgift, som kräver vissa krav på våra mentala förmågor, samtidigt som man utför en helt annan uppgift. Detta testas ofta i bilsimulatorer där den som kör ska hålla bilen på vägen samtidigt som andra uppgifter pockar på uppmärksamheten. Även om de flesta som har körkort kan framföra en bil nästan automatiskt finns det inslag i bilkörandet som aldrig kan automatiseras, nämligen vad som händer utanför bilen då trafiken är föränderlig och inte helt går att förutse. Så snart något förändras i trafiken måste man med andra ord vara uppmärksam på detta och handla därefter. Om man samtidigt som man behöver uppmärksamma förändringar i trafiken och handla därefter får andra uppgifter i bilen innebär det att man ska klara uppgifterna simultant. I en bilsimulator är detta möjligt att testa. Svaret på hur väl testpersoner klarar att utföra uppgifter simultant är att ingen är bra på det. Frågan är snarare hur dåliga vi är på det. Det visar sig att vissa är sämre än andra men ingen klarar sig bra. Det slutar med att bilen kör av vägen eller in i någon annan trafikant.

Även under andra former har det testats om vi har simultanförmåga och alla deltagare är mer eller mindre dåliga. I autentiska miljöer kan någon försöka laga en gourmetmiddag samtidigt som hen uppmärksammar ettåringens behov och göranden. Minst en av dessa kommer att bli lidande. Detta exempel ställer frågan om kvinnor är bättre än män på att utföra uppgifter simultant. Det finns egentligen inga studier som stöder detta. Trots det lever myten kvar att kvinnor har bättre simultanförmåga än män. Det enda man kan konstatera är att kvinnor eventuellt är mer benägna att ge sig in i seriella uppgifter. När man har små barn blir man ofta avbruten om man gör något med barnet i sin närhet. Det betyder inte att man är bra på att göra det man gör. Det blir gjort, förhoppningsvis bra nog. För varje gång man blir avbruten finns det en risk att det man gör blir sämre genomfört.

Forskare vid Bergens universitet i Norge lyckades nyligen arrangera ett experiement som är väldigt likt en vardagssituation där testpersonen ska förbereda ett möte, ta emot ett telefonsamtal och komma ihåg något för framtiden. De kallar uppgiften seriell multitasking. Alltså inga simultana uppgifter. Det finns inslag av avbrott där en uppgift stördes av ett telefonsamtal. I efterhand kan man undersöka hur väl de genomför de olika delmomenten i testet och poängsätta genomförandet. Ingen gjorde bra ifrån sig och det var inga skillnader mellan kvinnor och män.

Att vi numera har en smartphone i vår närhet gör inte saken bättre utan sämre. Det har utförts studier där deltagarna har fått göra kluriga uppgifter. Deltagarna i studien delades in i tre grupper. En grupp hade telefonen liggande bredvid sig på bordet. Den andra gruppen hade telefonen i sin väska i närheten. Den tredje gruppen hade telefonen i ett annat rum. De som hade telefonen på bordet var sämre på att lösa uppgifterna jämfört med de andra två grupperna. Både antalet slutförda uppgifter och hur väl de löste uppgifterna var sämre. Även den grupp som hade telefonen i en väska intill sig presterade sämre än gruppen som hade sin telefon i ett annat rum men något bättre än gruppen som hade telefonen intill sig på bordet. Detta innebär att potentialen att en smartphone kan ställa krav på förmågan att hantera ytterligare uppgifter är störande. Så dåliga är vi på simultanförmåga.

Slutsatsen är att vi kan prata om simultanförmåga om vi gör saker där minst en av handlingarna är automatiserad som att gå, cykla eller andas. När vi har att förhålla oss till minst två uppgifter som ställer lite krav på vår tankeförmåga är vi alla dåliga. Vi har lite lättare för seriella uppgifter men för varje gång vi blir störda i det vi gör görs det sämre. Vanan av att ha en smartphone som pockar på vår uppmärksamhet gör det vårare att utföra något riktigt bra. Det är slutligen inga skillander mellan kvinnor och män i förmågan att göra flera saker samtidigt. Alla gör det dåligt.

8 Dec 2018