Vad är mindfulness?

Av: MJ

Begreppet mindfulness har varit på tapeten ett tag nu. Betyder det att det är ett relativt nytt fenomen eller har det funnits länge? Är alla överens om vad det står för?

Min förståelse för vad begreppet minfulness står för bygger på en lång historik. Mindfulness har sitt ursprung från buddhismen, mer specifikt zen-buddhismen. Där ser man det som ett tillstånd av att vara här och nu genom an hög grad av fokus. Ett sätt att nå detta tillstånd är meditation.

Jag kom först in på denna bana när jag läste några av Alan Watts böcker om taoism och zen-buddhism. Utan att använda ordet mindfulness beskrev han vad det innebär. Hela essensen av fokus och meditation, så som han skriver om det, ekar i denna definition av mindfulness:

Mindfulness betyder att behålla en ögonblickets medvetande av tanken, känslan, den kroppsliga sensationen och den omgivande miljön genom en varsam lins. Mindfulness innebär också att acceptera de tankar och känslor man har i sitt fokus utan att värdera dem som bra eller dåliga, rätt eller fel. Man betraktar det man har i sitt fokus för vad det är.

En av förgrundsfigurerna som populariserade mindfulness i vår del av världen, Jon Kabat-Zinn, sa: ”Medvetenhet kräver bara att vi uppmärksammar och ser saker som de är. Den kräver inte att vi ändrar något. Meditationen innebär att vända sig mot samhörighet och helhet precis som vid läkande och acceptans. Inget av detta kan framtvingas av viljan. Man behöver bara skapa rätt atmosfär och sedan släppa taget”

De buddhistiska rötterna övergår under 1970-talet till psykologi och psykiatri, via influencer från Kabat-Zinn, där man ser mindfulness som en process av uppmärksamhet av det som sker i nuet. Detta utarbetades som ett sätt att hantera depression, ångest, stress och beroende.

Inom socialpsykologi har Ellen J Langer skapat en ådra av mindfulness som även spridit sig till kommunikationsfältet. Hon använder inte mindfulness isolerat utan ställer det mot mindlessness. Mindlessness är att använda tidigare händelser för att avgöra vad som sker i nuet genom att ha beslutat sig för vad man upplever redan innan upplevelsen är över. Om man redan innan något händer har bestämt sig för vad det är har man stängt sitt medvetende för nuet och sakers "sanna" natur. Mindfulness är ett tillstånd av vakenhet där man möter det som sker i nuet. Den information man får i nuet bedöms av sammanhanget i nuet.

Enligt Langer tenderar en människa att vara mindful (1) när en handling kräver mer ansträngning än den gjorde vid en tidigare situation, (2) när beteenden leder till något oväntat. Att ta in det nya och oväntade kräver ett alert psyke. I det tillståndet öppnas möjligheterna att vara flexibel, se sin egen verkliga potential och se andras verkliga potential.

I en interaktiv situation innebär mindfulness att lyssna uppmärksamt, se en person för den hon är och vara öppen för det hon uttrycker. Bland kommunikationsforskare är detta ett av de mest gångbara sätten att hantera konflikter. Det heter hantera konflikter för att man kan förebygga så väl som avvärja som utföra efterarbete (läkandet) genom mindfulness.

Mindfulness är inte något man enkelt kan läsa sig till. Man behöver praktisk övning och vägledning. Ett rimligt förslag är att prova mindfulness tillsammans med en diplomerad instruktör. Det går att testa kostnadsfritt. Då kan man få lära sig vad mindfulness används till idag. Typiska exempel är att öka sin hälsa, minska sin stress och förbättra sina relationer.

Det finns också mindfulness för grupper och ledare. Minds Unlimited erbjuder sin ledarskapsutbildning inner growth management som är ett mindfulnessbaserat perspektiv på ledarskap och organisationsutveckling. En del av innehållet går ut på att skapa tillit för att alla i organisationen ska komma till sin fulla rätt.

De organisationer som satsar på mindfulness idag har rötterna från buddhismen, från psykiatrin, från socialpsykologin och kommunikationsforskning kvar samtidigt som de tar in modern och samtida forskning till stöd för sin verksamhet. Numera bidrar kognitionsforskning, medvetandefilosofi och nerovetenskap till den ökade förståelsen.

Med allt detta i tanken riskerar man att tappa fokus på vad mindfulness är. Innebär det olika saker beroende på vem man frågar? Svaret kan vara både ja och nej. Kärnan för mindfulness är alltid ett vaket sinne i nuet. Sedan ser man på detta fokuserade tillstånd från olika perspektiv genom att se den sjuka individen, den friska individen, individens relationer och gruppen. Mindfulness kan ha olika infallsvinklar beroende på vad man tittar på och om man vill använda mindfulness för att förbättra tillvaron eller om man bara vill vara (här och nu).

Med Alan Watts ord kan man förstå det mångsidiga i mindfulness så här:

En hög grad av koncentration är svår att uppnå när det man upplever är komplext. Man behöver bryta ned det komplexa till enkla bitar som går att vila sinnet i och däri se detaljerna. Man kan inte se alla detaljerna i det stora men när man ser detaljerna i det lilla upptäcker man vad något verkligen är.

Att förstå mindfulness är att börja i det enkla och låta detaljerna växa fram. Långt senare kan man se mindfulness i sin helhet. Man upptäcker inte bara enstaka detaljer utan hur allt hänger samman. Mindfulness kan, med Langers ord, vara mycket krävande samtidigt som det kan vara, när man är mitt i tillståndet, något enkelt. Det är svårt att lära sig cykla men genom fokus och ansträngning kan man lyckas och då är det helt plötsligt enkelt.

Det kan också börja i det enkla, att vara uppmärksam på vart och ett av sina andetag, till att bli komplext när man är medveten om andningens inverkan på hela kroppen i det stora och in i minsta cell. Varje andetag är liv.

Ge dig själv möjligheten att upptäcka vad mindfulness är och på den vägen upptäcka livet, relationerna och det gemensamma strävandet.

23 Apr 2019