Vad är attraktion?

Av: MJ

Vad är det som gör att vi blir attraherade? Vilken funktion har attraktion i våra liv och för våra relationer? Dessa frågor och några till, relaterade till attraktion, ska jag gå igenom i detta inlägg.

Vi har alla hört uttrycket 'motsatser attraherar'. Ligger det någon sanning bakom detta? Ja, inom fysikens värld stämmer det i vissa fall. Positivt laddade partiklar attraheras av negativt laddade partiklar. Magnetiska fält fungerar på detta sätt, d.v.s. att en pluspol dras till en minuspol. Stämmer det inom biologi och psykologi? Skulle man kunna tänka sig att stor dras till liten, att ful dras till vacker, att gott dras till ont, eller att lugn dras till aktiv. Det verkar mindre troligt.

Attraktion inom biologins och psykologins värld är av flera slag. Jag föreslår att vi tittar närmare på dessa sju:

  • Utseende
  • Igenkänning/familjäritet
  • Släktskap/samhörighet
  • Kompetens
  • Kunskap
  • Makt/status
  • Doftkompatibilitet

Dessa sju faktorer kan sägas vara de grundläggande som får oss att dras till något eller någon. De förklarar i någon mening vad attraktion är. Vad fyller då attraktion för funktion i våra liv? Det bästa svaret är att det ska bidra till de inledande stegen som för oss samman och håller oss samman. Nedan genomgång ger en bättre bild av detta.

Utseendet står för vårt yttre. Det finns två aspekter av vårt yttre som är särskilt tilldragande. Det ena är mer allmänt och det andra är mer individuellt. Ansiktsformer som är symmetriska upplevs av de flesta som mer attraktiva än ansiktsformer som är asymmetriska. Ett sätt att testa detta är att slå ihop bilder på ansikten. En bild som består av 32 eller 64 ansikten upplevs som vackrare och mer attraktiv än bilder som består av ett ansikte (d.v.s. ett helt normalt foto). När man slår samma ansikten uppstår en symmetri som gör att ansiktshalvorna blir väldigt lika. Andra studier indikerar dock på att vi inte dras till perfekt symmetri för det är artificiellt. Vi dras alltså till nästan perfekt symmetri och ogillar asymmetri och perfekt symmetri.

Vi dras också till utseenden som känns bekanta. Kanske har en person ett drag från en nära släkting eller nära vän som vi gillar och därför dras till. Detta hänger samman med de två nästföljande faktorerna.

Inom marknadsföringsforskning har de märkt att vi dras till ansikten och personer som vi känner igen. Det är inte alltid säkert att vi känner personen eller vet vem hen är. Det räcker att vi har exponerats för personens utseende ett antal gånger. Med andra ord talar jag om kändisar. Kändisar har blivit som familjemedlemmar eller nära vänner för oss. När vi får syn på någon som vi har sett många gånger uppstår en igenkänningseffekt som har en attraherande kraft på oss. Vi kan instinktivt känna att vi gillar honom eller henne.

Av sociala skäl attraheras vi av släktskap och samhörighet. Det handlar om att tillhöra, att känna trygghet och säkerhet. Det handlar om att hjälpa varandra. Människor som är släkt känner igen varandra och ska skapa starka band med varandra. Det har inget med kärleksrelationer eller sexuella relationer att göra. Vi dras till de som hör till vår egen grupp för att känna oss trygga och skyddade. Samhörighet kan handla om bygemenskap eller annan grupptillhörighet. Dessa grupper är konstruerade men har ändå samma betydelse för oss som släkten.

Eftersom stora delar av våra liv handlar om att utföra aktiviteter är vi uppmärksamma på vilka kompetenser andra har som kan bidra till att uföra vissa aktiviteter. Kompetenser som vi själva saknar kan vara attraktiva. Kompetenser som är iögonfallande, svåra att uppnå, är attraktiva för oss. Ibland kan vi blanda samman de kompetenser som är viktiga för vår överlevnad med kompetenser som saknar överlevnadsfunktion. Att kunna döda ett bytesdjur eller rovdjur är en kompetens som ger oss överlevnadsfördelar. Att kunna tricksa med en fotboll i flera timmar ger inte nödvändigtvis överlevnadsfördelar. Kanske är till och med det senare mer imponerande och attraktivt. Hur som helst är kompetens som attraktion till för att vi ska kunna utföra uppgifter som har med vår vardag men i förlängningen med vår överlevnad att göra. Då är det bra med någon som kompletterar en själv.

Kunskap har ett släktskap med kompetens. Kunskaper ger oss fördelar på olika sätt. De hjälper oss att hantera världen på ett framgångsrikt sätt. De är också förknippade med makt och status. Den som har värdefulla kunskaper blir attraktiv i andras ögon. Särskilt om kunskapen har bidragit till att personen har hamnat på en betydelsefull position. Medan kompetens kompletterar kan kunskap vara en faktor där lika dras till varandra. En 'smart' person vill gärna umgås med andra 'smarta' personer. I någon mening måste man vara 'smart' nog för att känna igen andras kunskaper som värdefulla. Det krävs en nörd för att uppskatta en annan nörd.

Som föregående stycke antydde är makt och status något som attraherar. Vi kan se redan bland barn att de vill umgås med personer som har status i gruppen. De lyssnar mer på dessa personer. Bakom en människas status ligger ofta faktorer som ett vackert utseende, vältalighet, djärvhet, vissa kompetenser och vissa kunskaper. Människor med makt och status har en eller flera av dessa egenskaper. Vissa personer vill ha nära relationer med dem som har status medan många nöjer sig med att få umgås med eller vara i den uppskattade personens närhet.

Slutligen har vi doftkompatibilitet. Det innebär att vi dras till andra människor som antingen luktar gott eller som inte luktar alls. Människor som luktar illa undviker vi. Särskilt i nära relationer. Tanken på att bli attraherad av någon som luktar illa är ganska otänkbar. Det är svårt att ha positiva känslor för någon samtidigt som man känner avsky (det är det som bl.a. äckliga dofter och smaker gör med oss). När vi tänker på något som luktar illa utgår vi ifrån att det är en doft som ogillas av alla. När det gäller människors dofter är det inte så enkelt. Det hela verkar vila på en genetisk effekt. De som är genetiskt kompatibla upplever varandra som väldoftande eller som neutralt doftande. Individer som inte är genetiskt kompatibla luktar inte gott för varandra. Det handlar inte om att duscha och parfymera sig för att lukta mindre illa i detta fall. Det handlar bara om ämnen vi avsöndrar för att veta om vi passar ihop och kan få avkommor som är välmående.

Nu när de sju faktorerna är presenterade lite mer ingående står det säkert klart att vi blir attraherade av olika skäl. Attraktion är viktig för oss för att vi ska inleda relationer och några enstaka av dessa relationer ska leda till kärleksrelationer eller sexuella relationer. Attraktion är också viktigt för att vi ska ingå samarbetsrelationer eller grupperingar som är till för att lyckas med viktiga uppgifter eller för att skydda varandra.

Om du har nära relationer där du inte upplever någon av ovan attraktion får du gärna höra av dig. Det troliga är snarare att man känner attraktion i form av flera av ovan samtidigt till en och samma person.

Någon kanske vill påpeka att vi känner attraktion till vissa kroppsliga attribut. Det kan handla om hår, ögon, mun, hals, bröst, rygg, armar, rumpa, ben, fötter och att det finns utvecklade muskler på vissa av ovan kroppsdelar. Därtill kan vi prata om sexuell kompatibilitet där två personer som har sex med varandra känner att deras kroppar passar ihop på ett väldigt bra och behagligt sätt. I det första fallet är det individuellt vilka kroppsattribut man dras till och i det andra fallet måste man attraheras av någon för att kunna ha sex. Sex och sexuell kompatibilitet är snarare en faktor som får oss att stanna hos varandra än initialt dras till varandra.

Om attraktion är till för att vi initialt ska dras till varandra finns det andra faktorer som får oss att stanna hos varandra. Utsöndring av vissa signalämnen som endorfin, oxytocin, serotonin och dopamin gör att vi vill fortsätta umgås. Att vi har lika värderingar och liknande intressen är andra faktorer som får oss att stanna.

Som man kan utläsa ovan är det vissa drag och egenskaper som får oss attraherade, i vissa fall är det likhet och i andra fall är det olikhet. Jag skulle nog säga att uttrycket 'lika barn leka bäst' stämmer bättre än 'motsatser attraherar'. Vad tycker du?

6 Jan 2019