Miljöns betydelse för vårt välbefinnande

Av: MJ

Titeln på detta inlägg kanske ger intrycket om att det handlar om miljö som i naturmiljö. Inlägget handlar om hur inomhusmiljön kan påverka oss. Det är ganska många olika faktorer som har en inverkan, t.ex. temperatur, färger, ljusförhållanden, ljud/musik, dofter och inredning.

Av det i inomhusmiljön som kan påverka vårt välbefinnande finns det vissa generella aspekter och vissa som är högst personliga. Man kan t.ex. säga att 18 grader är en idealisk inomhustemperatur för att vi ska hålla oss alerta. Samtidigt finns det högst sannolikt en viss andel som fungerar bäst i lite kallare temperatur eller mycket kallare temperatur medan en viss andel fungerar bäst i något högre temperatur eller mycket högre temperatur. Det är så här man ska tänka.

Temperatur

Det är sällan temperaturen är så påtagligt hög eller låg att det påverkar vårt humör eller vår mentala förmåga. Om det är för varmt eller för kallt lägger kroppen mer energi på att reglera kroppstemperaturen vilket gör att det blir mindre energi över för att använda de mentala processerna. De individuella skillnaderna hänger på när vi upplever att det är för kallt eller för varmt. Högsensitiva personer kan mycket väl störas av temperaturskillnader tidigare än de flesta andra.

Färger

Generellt kan man säga att klara starka färger (t.ex. orange) gör oss pigga och aktiva medan milda färger (t.ex. grönt) gör oss lugna. På ett personligt plan blir vi starkt påverkade av vilka färger vi tycker om. Färger vi ogillar stör oss mycket vilket varken gör oss pigga eller lugna.

Inslag av starka färger på arbetsplatsen

Ljus

Lusförhållandena kan påverka oss på flera sätt. Svagt ljus kan göra oss dåsiga medan stark belysning gör oss alerta. När det är mörkt har vi generellt en tendens att tänka och prata långsammare. I svagt ljus har vi också en tendens att bli intimare och privatare i hur vi pratar med varandra rent innehållsmässigt. Det är som att det dukla ljuset gör att vi blir villiga att avslöja mer om oss själva. Även om de flesta blir aktiva av ljusa miljöer finns det de som blir mer aktiva när det börjar bli mörkt. När vi behöver ljus för att kunna utföra arbete blir det naturligtvis påfrestande att arbeta i svag belysning. Det blir ansträngande för ögonen och förmågan att tänka klart.

Dov belysning

Ljud och musik

Störande bakgrundsljud som fläktljud eller trafikljud kan vara väldigt tröttande. Även konstant sorl av pratande människor kan vara tröttande. För mycket bakgrundsbrus gör att vi måste anstränga oss för att höra vad andra säger vilket gör det svårt att förstå vad som sägs. Det ideala är om man kan höra med lätthet och därmed kan fokusera all mental energi på att förstå vad andra säger.

Musik har generellt den effekten på oss att lugn musik gör oss lugna i både tanke och rörelse och att snabb musik gör oss aktiva. Svag musik upplevs sällan som störande medan hög musik kan ha en aktiverande effek (i en danslokal) eller en tröttande effekt (på arbetsplatsen). På ett individuellt plan påverkas vi starkast av musik som vi tycker om i en positiv bemärkelse och av musik vi ogillar i en negativ bemärkelse. Få saker är så störande som när man tvingas lyssna på musik man ogillar (på hög volym). På ett individuellt plan finns det också personer som lyssnar på många genres medan andra lyssnar på några få genres. De senare riskerar därför att tvingas lyssna på musikgenrer de inte tycker om.

Inredning

Minimalistisk inredning kan medföra kala väggar där ljudet studsar mycket. Det kan försvåra hörandet när två eller flera människor pratar samtidigt. Det blir i sådana miljöer lite svårare att höra och förstå vad som sägs. Rum med mycket textilier på väggar, golv och möbler ger en dov och varm akustik. Effekten av en sådan ljudmiljö är att vi pratar snabbare och högre. Det blir ett bra samtalsklimat.

Kala ytor som får ljudet att studsa

När möbler är placerade i rad (som i kyrkan, på biografen eller i klassrum) minskar kommunikationen mellan personerna i rummet. När möblerna skapar en cirkel som gör att man lätt ser varandra blir det mer kommunikation.

Färger och former på möbler har stor betydelse för människors välbefinnande. Dessa aspekter baseras helt och hållet på personliga preferenser. Det finns sannolikt inga specifika inredningsfaktorer som alla gillar (inte ens växter).

En aspekt av hur man skapar en trivsam inomhusmiljö är olika former av dekoration. Förutom gardiner, lampor och blommor finns konst. Konstverk som en del av hur man inreder ett trivsamt rum är väldigt viktigt för vissa. Konst kan vara en del av rummets inredning som skapar trivsel.

Dofter

Dofter är inte bara personliga utan också nära kopplade till våra känslor. Vi kan få starka minnen av dofter eller känna stark avsky av dofter vi ogillar. Generellt blir vi pigga av vissa dofter som citrus och lugna av vissa dofter som lavendel. Många har också positiva känslor till dofter som vanlij, kanel, choklad och kaffe.

På det personliga planet är det många som inte vill omge sig av dofter utan tycker att även goda dofter kan bli störande. De som tycker om att känna dofter väljer dofter som de själva tycker om. I annat fall kan det bli påfrestande. På arbetsplatser är det alltid bäst att undvika dofter men i affärer, som naturligtvis är någon arbetsplats, används dofter för att pigga upp kunderna eller för att göra dem avslappnade.

Sammanfattning

Om man sammanfattar alla dess miljöfaktorer visar det sig att vissa kombinationer bör vara förenliga. Man ska t.ex. inte ha snabb musik och avslappnande dofter i rummet. Det gör oss förvirrade och/eller stressade. Särskilt musik och dofter som båda är väldigt direkta i förhållande till våra känslor. Om alla faktorer har en avslappnande inverkan kan det bli för inaktiverande och om alla faktorer har en aktiverande inverkan kan det bli för stressande. När vi börjar kombinera bör man tänka till.

Jag konstaterar slutligen att det finns ett flertal faktorer som kan påvera hur vi mår, hur pigga vi känner oss och hur kommunikativa vi blir. Om du undrar varför du mår konstigt i vissa miljöer kan ovan faktorer ge en del av förklaringen. Inred för ditt eget välbefinnande om du är hemma eller på ett sätt som får alla att må bra på jobbet. Kom bara ihåg, för miljöer där många vistas, att det inte finns några teperaturer, färger, ljusförhållande, dofter och ljud som alla gillar. Det viktiga i slutänden kanske är att välja det som ingen ogillar. Idéer om att skapa miljöer som gör anställda mer effektiva är riskabelt. I alla fall i öppna landskap 8som för övrigt bör avskaffas).

Vad tar du med dig och vad vill du tillföra?

 

5 Apr 2019